ĐĂNG KÝ THAM QUAN TRIỂN LÃM (miễn phí)

THÔNG TIN

Ngày tổ chức
02.08.2024

Thời gian
9h00 - 17h00

Địa điểm
Hội Trường Thống Nhất
135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP.HCM

Ms. Mộng Cầm
mongcam@nhipcaudautu.vn
0932 133 134