HỘI THẢO
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: NỞ HOA HAY TÀN ÚA?

Hội thảo là nơi các lãnh đạo chia sẻ và trao đổi những vấn đề kinh doanh, kinh tế và đầu tư dựa trên những kinh nghiệm mà doanh nghiệp đã thực hành và trải qua quá trình phát triển bền vững trong ít nhất 1 thập kỷ.

Lực hút dòng vốn ESG:

Để duy trì tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, Việt Nam cần phát triển thị trường vốn và vốn nước ngoài đóng vai trò quan trọng. Các yếu tố ESG (Môi trường - E; Xã hội - S; Quản trị công ty - G) cũng ngày càng quan trọng với Việt Nam, thị trường cận biên đang bắt đầu bắt kịp các yếu tố quản trị và xã hội.

Tài chính xanh & Tẩy chay “tẩy xanh”:

ESG là dòng chủ lưu mới trong sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Dòng tài chính xanh đang rót vào nhiều dự án năng lượng sạch, kinh doanh bảo vệ môi trường… Tuy nhiên, cũng cần nhận diện xu hướng “giả mác” các hoạt động phát triển bền vững hoặc thực hành ESG không thực chất, tiếp tục gây ảnh hưởng đến môi trường, kinh doanh.

Marketing giảm cầu:

Trách nhiệm của doanh nghiệp trong nỗ lực định hướng nhu cầu của người tiêu dùng phù hợp với các mục tiêu tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, Kinh tế tuần hoàn có mâu thuẫn với mục tiêu tăng trưởng của các nước đang phát triển như Việt Nam? Làm thế nào để khuyến khích các doanh nghiệp theo đuổi xu hướng “marketing giảm nhu cầu” khi họ phải theo đuổi doanh số và lợi nhuận?