• Businex
  DOANH NGHIỆP
  PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2022
  Bình chọn các doanh nghiệp phát triển bền vững trong thập kỷ với chiến lược cam kết bảo tồn thiên nhiên qua các dự án bảo vệ môi trường và có những hoạt động cộng đồng tiêu biểu 2022.
  Xem thêm
 • Businex
  DOANH NGHIỆP
  PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2022
  Bình chọn các doanh nghiệp phát triển bền vững trong thập kỷ với chiến lược cam kết bảo tồn thiên nhiên qua các dự án bảo vệ môi trường và có những hoạt động cộng đồng tiêu biểu 2022.
  Xem thêm

VỀ CHÚNG TÔI

CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN “DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2022”

Nhịp Cầu Đầu Tư (NCĐT) là tạp chí kinh doanh cung cấp cho giới doanh nhân, chuyên gia Việt Nam những thông tin, kiến thức sâu rộng về kinh doanh và đầu tư. Bên cạnh đó, Tạp chí còn giúp họ cập nhật những tin tức kinh doanh, kinh tế trong nước và thế giới, các dự báo tài chính và các biện pháp biến các dự báo đó thành hành động.

XEM THÊM

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

Businex-Service
Bà Tiêu Yến Trinh
Bà Tiêu Yến Trinh

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kết nối Nhân tài (Talentnet Corporation)

Businex-Service
Businex Service
Businex Service

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipiscing elit consectetur adipisicing elit. Asdipiscing elit. Consectetur adipisicing hastech.

Businex-Service
Businex Service
Businex Service

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipiscing elit consectetur adipisicing elit. Asdipiscing elit. Consectetur adipisicing hastech.

Businex-Service
Creative Strategy
Creative Strategy

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipiscing elit consectetur adipisicing elit. Asdipiscing elit. Consectetur adipisicing hastech.

Businex-Service
Marketing Policy
Marketing Policy

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipiscing elit consectetur adipisicing elit. Asdipiscing elit. Consectetur adipisicing hastech.

Businex-Service
Campaign & PR
Campaign & PR

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipiscing elit consectetur adipisicing elit. Asdipiscing elit. Consectetur adipisicing hastech.

ĐĂNG KÝ THAM GIA BÌNH CHỌN

Tải ngay hồ sơ tham dự theo mẫu và gửi về cho chúng tôi trước ngày 30.06.2022

Tải hồ sơ
Businex-Testimonial
Businex-Testimonial
Businex-Testimonial

ĐĂNG KÝ THAM GIA BÌNH CHỌN

Tải ngay hồ sơ tham dự theo mẫu và gửi về cho chúng tôi trước ngày 30.06.2022

Tải hồ sơ

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá
Subtainable Growth
Tăng trưởng doanh thu có tính ổn định trong thập kỷ có tính lịch sử
Tiêu chí đánh giá
Corporate Culture
Nền tảng văn hoá doanh nghiệp bền vững
Tiêu chí đánh giá
Corporate Governent
Quản trị doanh nghiệp: thực hiện tiêu chí quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế
Tiêu chí đánh giá
Environement Practicing
Bảo vệ môi trường: cam kết bảo tồn thiên nhiên qua các dự án bảo vệ môi trường
Tiêu chí đánh giá
Social Responsibility
Trách nhiệm xã hội: có các hoạt động cộng đồng tiêu biểu