HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH
3P GREEN IMPACT

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN

Ông Tim Evans
Ông Tim Evans

Tổng Giám Đốc, HSBC Việt Nam

Ông Tim Evans

Tổng Giám Đốc, HSBC Việt Nam

Ông Brook Taylor
Ông Brook Taylor

Tổng Giám Đốc, CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital

Ông Brook Taylor

Tổng Giám Đốc, CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital

Bà Tiêu Yến Trinh
Bà Tiêu Yến Trinh

Nhà sáng lập & CEO, Talentnet Corporation

Bà Tiêu Yến Trinh

Nhà sáng lập & CEO, Talentnet Corporation

Ông Đồng Mai Lâm
Ông Đồng Mai Lâm

Tổng Giám Đốc, Schneider Electric Việt Nam và Campuchia

Ông Đồng Mai Lâm

Tổng Giám Đốc, Schneider Electric Việt Nam và Campuchia

Ông Jason Yeo Wee Peng
Ông Jason Yeo Wee Peng

Giám Đốc Phòng Quản Lý Dự Án, Chuyển Đổi và Phát Triển Bền Vững, Ngân hàng UOB Việt Nam

Ông Jason Yeo Wee Peng

Giám Đốc Phòng Quản Lý Dự Án, Chuyển Đổi và Phát Triển Bền Vững Ngân hàng UOB Việt Nam

Tiến sĩ Phạm Việt Anh
Tiến sĩ Phạm Việt Anh

Cố Vấn Bền vững, ESG-S

TS. Phạm Việt Anh

Cố Vấn Bền vững, ESG-S

Ông Nguyễn Thành Nam
Ông Nguyễn Thành Nam

Nhà sáng lập, Tổ chức Giáo dục trực tuyến FUNiX, nguyên Tổng Giám đốc - Tập đoàn FPT

Ông Nguyễn Thành Nam

Nhà sáng lập, Tổ chức Giáo dục trực tuyến FUNiX, nguyên Tổng Giám đốc - Tập đoàn FPT

Richard Qiu
Ông Richard Qiu

Chủ tịch New Ventures tại Udemy

Ông Richard Qiu

Chủ tịch New Ventures tại Udemy