HỘI THẢO “VỮNG KINH DOANH,
XANH TRÁI ĐẤT"

DIỄN GIẢ

Ông Tim Evans
Ông Tim Evans

Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam

Ông Tim Evans

Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam

Ông Phạm Văn Thinh
Ông Phạm Văn Thinh

Tổng Giám đốc Deloitte Việt Nam

Ông Phạm Văn Thinh

Tổng Giám đốc Deloitte Việt Nam

Ông Angus Liew
Ông Angus Liew

Chủ tịch Hội đồng Thành viên Gamuda Land Việt Nam

Ông Angus Liew

Chủ tịch Hội đồng Thành viên Gamuda Land Việt Nam

Ông Đồng Mai Lâm
Ông Đồng Mai Lâm

Tổng Giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia

Ông Đồng Mai Lâm

Tổng Giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia

Ông Khuất Quang Hưng
Ông Khuất Quang Hưng

Giám đốc Đối ngoại và phụ trách Phát triển bền vững Nestlé Việt Nam

Ông Khuất Quang Hưng

Giám đốc Đối ngoại và phụ trách Phát triển bền vững Nestlé Việt Nam

Tiến sĩ Vicki Little
Tiến sĩ Vicki Little

Giảng viên cấp cao và chủ nhiệm chương trình Kết nối doanh nghiệp tại Khoa Kinh doanh và Quản trị Trường Đại học RMIT Việt Nam.

Tiến sĩ Vicki Little

Giảng viên cấp cao và chủ nhiệm chương trình Kết nối doanh nghiệp tại Khoa Kinh doanh và Quản trị Trường Đại học RMIT Việt Nam.

Ông Phạm Việt Anh
Ông Phạm Việt Anh

Chuyên gia tư vấn tăng trưởng doanh nghiệp

Ông Phạm Việt Anh

Chuyên gia tư vấn tăng trưởng doanh nghiệp


AGENDA


Thời gian: 13:00 - 17:00, Thứ Tư, ngày 10.08.2022

Địa điểm: Hội trường Thống Nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1

1. Cùng Việt Nam thắp sáng hành trình xanh: Tài chính xanh cho tăng trưởng xanh
Trình bày: Ông Tim Evans - Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam

2. Năng lượng sạch - Chìa khoá mở cánh cửa Net Zero
Trình bày: Ông Đồng Mai Lâm - Tổng Giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia

Thảo luận:
Diễn giả:
Ông Phạm Văn Thinh - Tổng Giám đốc Deloitte Việt Nam
Ông Tim Evans - Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam
Ông Angus Liew - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Gamuda Land Việt Nam
Ông Khuất Quang HưngGiám đốc Đối ngoại và phụ trách Phát triển bền vững Nestlé Việt Nam
Tiến sĩ Vicki LittleGiảng viên cấp cao và chủ nhiệm chương trình Kết nối doanh nghiệp tại Khoa Kinh doanh và Quản trị Trường Đại học RMIT Việt Nam.

Điều phối: Ông Phạm Việt AnhChuyên gia tư vấn tăng trưởng doanh nghiệp

NỘI DUNG HỘI THẢO

Hội thảo là nơi các lãnh đạo chia sẻ và trao đổi những vấn đề kinh doanh, kinh tế và đầu tư dựa trên những kinh nghiệm mà doanh nghiệp đã thực hành và trải qua quá trình phát triển bền vững trong ít nhất 1 thập kỷ.

Lực hút dòng vốn ESG:

Để duy trì tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, Việt Nam cần phát triển thị trường vốn và vốn nước ngoài đóng vai trò quan trọng. Các yếu tố ESG (Môi trường - E; Xã hội - S; Quản trị công ty - G) cũng ngày càng quan trọng với Việt Nam, thị trường cận biên đang bắt đầu bắt kịp các yếu tố quản trị và xã hội.

Tài chính xanh & Tẩy chay “tẩy xanh”:

ESG là dòng chủ lưu mới trong sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Dòng tài chính xanh đang rót vào nhiều dự án năng lượng sạch, kinh doanh bảo vệ môi trường… Tuy nhiên, cũng cần nhận diện xu hướng “giả mác” các hoạt động phát triển bền vững hoặc thực hành ESG không thực chất, tiếp tục gây ảnh hưởng đến môi trường, kinh doanh.

Marketing giảm cầu:

Trách nhiệm của doanh nghiệp trong nỗ lực định hướng nhu cầu của người tiêu dùng phù hợp với các mục tiêu tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, Kinh tế tuần hoàn có mâu thuẫn với mục tiêu tăng trưởng của các nước đang phát triển như Việt Nam? Làm thế nào để khuyến khích các doanh nghiệp theo đuổi xu hướng “marketing giảm nhu cầu” khi họ phải theo đuổi doanh số và lợi nhuận?