CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN


1. Ý nghĩa:
Sự phát triển nhận thức về các vấn đề mang tính hệ thống như biến đổi khí hậu, rủi ro dịch bệnh, cạn kiệt tài nguyên, bất bình đẳng… đã thúc đẩy xu hướng đầu tư theo tiêu chí ESG hay đầu tư bền vững trong những năm gần đây. Nhận thức được tầm quan trọng này Chính phủ đã ký Quyết định số 167/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022 - 2025”. Chương trình này đặt mục tiêu đến năm 2025, nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp khu vực tư nhân về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của kinh doanh bền vững; bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu hỗ trợ, tư vấn, quản lý về kinh doanh bền vững. Theo đó, hỗ trợ khoảng 10.000 doanh nghiệp phát triển bền vững.

2. Mục đích:
Thiết lập dữ liệu về phát triển bền vững, giúp Chính phủ, các tổ chức xã hội liên quan đưa ra các chính sách bám sát thực tế hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững, qua đó, đi cùng một Việt Nam thực hiện các cam kết về Mục tiêu tại Hội nghị COP26 về việc giảm phát thải ròng về "0" vào năm 2050; khẳng định sẽ tiếp các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt trong việc phát triển năng lượng sạch, hạ tầng cơ sở bền vững, quản lý nguồn nước thông minh và tài nguyên trong hệ sinh thái.
 • 01. BÌNH CHỌN TOP50 DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2022
  Nhằm góp phần thúc đẩy xu hướng phát triển bền vững lan toả sâu rộng trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội Việt Nam
 • 02. TÔN VINH DOANH NGHIỆP
  Ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp đã góp phần vào việc phát triển bền vững, thân thiện với môi trường và công bằng xã hội.
 • 03. TRUYỀN CẢM HỨNG CHO CỘNG ĐỒNG
  Nhằm nâng cao nhận thức, chứng minh kinh doanh bền vững vừa mang lại lợi ích cho các công ty, môi trường, và xã hội.
 • 04. NÂNG CAO THƯƠNG HIỆU
  Định vị cạnh tranh trong ngành. tạo ra một cơ hội lớn để tạo ra sự khác biệt và cơ hội đầu tư.
3. Tiêu chí đánh giá:
Chương trình bình chọn Doanh Nghiệp Phát Triển Bền Vững 2022 gồm:
1. Tăng trưởng ổn định
2. Văn hoá doanh nghiệp bền vững
3. Quản trị doanh nghiệp
4. Bảo vệ môi trường
5. Trách nhiệm xã hội