TICKETS


Official price:
5 million VND/1 person
Loyal discount:
2 million VND/1 person
(Special offer for loyal subscribers: 60% off if registering before June 10th, 2023)

Business group discount:
1,5 million VND/1 person
(Special offer for a group with more than 5 people: 70% off if registering before June 10th, 2023)
Full name (*)
Ngày sinh
- -
Gender
Male Female
Job Title
Address (*)
Company name
Company address
Branch
Email (*)
Mobile (*)
Mã số thuế
Fax
Điện thoại nhà
Company email
Tel
Mã giảm giá
Thanh toán phí tham dự tại:
Công ty TNHH Một Thành Viên Ấn Phẩm - Đại diện TM Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư
Thanh toán
Tiền mặt
      Tại: Công ty Ấn Phẩm - Lầu 7, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM
      Yêu cầu thu tiền tận nơi theo địa chỉ liên hệ
            (chỉ áp dụng tại các quận trong nội thành TP.HCM)
Phương thức thanh toán:


 Chuyển khoản